Stokda yoxdur
Stokda yoxdur
Stokda yoxdur

VANNA ÜÇÜN QARIŞIQ + KÜKÜRD

CB-023/0.9

Toz şəklində konsentrat dəri xəstəlikləri zamanı iltihabəleyhinə və sakitləşdirici təsirə malikdir. Revmatik xarakterli şikayətlərdə istifadə edilir. Dərinin regenerasiya prosesini sürətləndirir. Tərkibindəki çay sodasına görə qarışıq duzlu-qələvi hesab edilir, bununla da dəri xəstəliklərində (ekzema, seboreya və s.), maddələr mübadiləsinin pozulmasında (podaqra), müxtəlif etiologiyaya malik oynaq xəstəliklərində müalicəvi  effektin güclənməsinə səbəb olur.

...

Suda həll olan Kükürd (MSM), Maqnezium Sulfat, Natrium Hidrokarbonat, Evkaliptin Efir Yağı, Natrium Xlor

Vannanı 35-37°C temperaturlu ilıq su ilə doldurun, sonra isə əvvəlcədən ayrıca qabda həll edilmiş 100 qr həcmində konsentratı ona əlavə edin (ümumi həcm 150-200 l). Gözlə təmasdan çəkinin!